Velkommen til Hallingdal Liftutleie

                                

Om oss

Hallingdal liftutleie i samarbeid med et av norges største utleiefirma har en betydelig bredde på alle typer maskiner, og med 30 års erfaring har vi maskintypene som kundene måtte ønske. Maskinparken er markedsstyrt, og selskapet jobber hardt for å utvikle firmaet med nye typer maskiner som kommer i markedet. Det er to ansatte i Ål. De ansatte har spesialkompetanse i faget og hjelper kundene å oppfylle det stadig økende kravet til sikkerhet. En grundig behovsanalyse med vekt på funksjonalitet og sikkerhet er starten på ethvert utleieoppdrag. Oppfølging, ettersyn og forebyggende vedlikehold som kommer kunden til gode, er en selvfølge. Leveringsdyktighet er også et nøkkelord for selskapet, som tar seg av all transport av lifter selv.

Er brukerne uerfarne, tilbyr også Hallingdal Liftutleie godkjendt liftkurs. Kursene gjennomføres på Ål i Hallingdal. Se etter annonse i Hallingdølen eller på www.hallingdalliftutleie.no

I en del prosjekter er liften kritisk for fremdriften, og hvis et helt arbeidslag blir stående uten å få gjort noe, blir det fort dyrt. De som leier lift av Hallingdal Liftutleie, har service 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, en sikkerhet mange av kundene setter pris på. Med beliggenhet i Ål har selskapet et marked som dekker store deler av Østlandet.  Kundene er i all hovedsak entreprenører, men det er også et lite marked til privatpersoner. – Privatmarkedet er lite, men viktig allikevel, for det gir oss sjansen til å gi privatpersoner en god opplevelse slik at de kan anbefale oss videre. 

Velkommen til oss